Duiven heeft het bureau Hasko(ning) ingehuurd om oplossingen te zoeken voor de knelpunten, die ontstaan ten gevolge van woningbouw en het doortrekken van de A15. Hasko onderzoekt de kruisingen Vergertlaan/Rijksweg, Vergertlaan/Schapenweide en Rijksweg/Westsingel. De Vergertlaan zelf staat niet op het lijstje, terwijl de Netwerkanalyse ook de Vergertlaan als knelpunt heeft benoemd.

Dat bleek op de informatie-avond, die afgelopen donderdag plaats vond in de Stek.
De Variantenstudie wordt in april 2024 opgeleverd. Maatregelen worden uitgevoerd vanaf 2026.

Hasko heeft opdracht gekregen om negen kruispuntaanpassingen te bestuderen. Voor de kruising Vergertlaan/Rijksweg wordt bijvoorbeeld de aanpassing tot een turborotonde met ongelijkvloerse fietsoversteken onderzocht. Naast deze kruispuntaanpassingen wordt slechts één zg. netwerkvariant bekeken. En wel voor Vergertlaan/Rijksweg. Bij deze variant wordt verkeer afgeleid, o.a. via een doorgetrokken Heiliglandsestraat, zodat het kruispunt niet hoeft te worden aangepast (en de Vergertlaan wordt ontlast).

Hasko gaat de verschillende varianten beoordelen op een groot aantal criteria. Genoemd zijn o.a.: verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid (ook voor fietsers), sociale veiligheid, luchtkwaliteit, geluidsoverlast en kosten.

De stichting 3Wijken is positief over de set criteria. Deze maakt een integrale afweging mogelijk. De stichting heeft zorg over de set varianten. De set varianten is eenzijdig en gericht op kruispuntaanpassingen, die na realisatie nieuwe knelpunten zullen introduceren.

Verkeerskundigen, die de stichting heeft geraadpleegd, pleiten voor netwerkvarianten. Daarbij wordt het verkeer naar/van A12/A15 zo veel mogelijk om het dorp heen geleid. Het is om een aantal redenen niet verstandig om kruisingen in het dorp om te toveren tot turborotondes, o.a. omdat het gemotoriseerd verkeer dan vaker kiest voor een route dwars door het dorp en over de Rijksweg of Vergertlaan.

Een impressie van de informatie-avond vindt u hier.

Vergelijkbare berichten