Wie zijn wij

Ontstaan Stichting

Geschiedenis

Rond het begin van de 21e eeuw ontstond er een groeiend besef onder de bewoners van de wijken Lommerweide en Vergert-Oost dat er actie moest worden ondernomen om de leefbaarheid van hun woonomgeving te verbeteren. Het was een tijd waarin onze wijken te maken hadden met geluidsoverlast en geurhinder. Door gezamenlijke inspanningen, hebben de bewoners een aantal belangrijke verbeteringen kunnen bewerkstelligen. De geluidswal langs de N810 werd verhoogd en de varkenshouderij aan de Laarstraat werd gedwongen om een luchtwasser in bedrijf te nemen. Deze inspanningen leidden tot minder geluidsoverlast en een aanzienlijke afname van de stankoverlast. Lommerweide en Vergert-Oost vallen sindsdien buiten de 3 OU/m3 contour.

In 2021 werden plannen ontwikkeld om op Plakse Weide te bouwen, vlak bij de N810 en deels binnen de 3 OU/m3 contour. Dit zou betekenen dat de toekomstige bewoners van deze wijk te maken zouden krijgen met dezelfde uitdagingen die eerder door bewoners van Lommerweide en Vergert-Oost waren overwonnen.
Het werd ook duidelijk dat de woningbouwplannen, na het doortrekken van de A15, zouden leiden tot een toename van de verkeersintensiteit op de Rijksweg en de Vergertlaan met meer dan 50%. De geluidsbelasting rond deze wegen loopt daardoor op tot ca 65 dB. Onderzoek gaf aan dat de rotonde Vergertlaan/Rijksweg overbelast zou raken en dat er op verschillende punten gevaarlijke situaties voor fietsers zouden ontstaan.

Dit leidde tot de oprichting van twee bewonersgroepen, de bewonersgroep Lommerweide en de bewonersgroep Vergert-Oost. Inmiddels hebben deze groepen samen ongeveer 100 leden. Deze leden ondersteunen de bouw op Plakse Weide, maar eisen tegelijkertijd maatregelen om ervoor te zorgen dat Plakse Weide en de omliggende wijken leefbaar blijven.

Om ook de belangen van toekomstige bewoners te kunnen behartigen bij de gemeente en de projectontwikkelaar werd de Stichting Leefbaarheid 3Wijken opgericht. Het doel van de stichting is breed geformuleerd om ook in te kunnen spelen op andere bedreigingen van de leefbaarheid.

We kijken vol vertrouwen naar de toekomst. Samen kunnen we van onze wijken een geweldige plek om te wonen maken. 

Komlandschap (Bron: Streekgids Liemers (Provincie Gelderland, feb. 2022))

Het bestuur van de stichting

De mensen

Bestuur: Hans Polman (voorzitter), Sjors van de Kamer (secretaris), Erik Sanders (penningmeester).
Adviseurs: Jacques Hofs (juridische zaken), Frans Jongen (gezondheidsrisico’s) en Robert-Jan Smid (website).

heeft u een vraag?

Neem gerust contact op