“Definitief geen deal met varkenshouder”, zo luidt de kop van een lezenswaardig artikel in het Duivens Nieuwsblad van 28 mei jl.
De varkenshouder kon tot 24 mei gebruik maken van een uitkoopregeling van het rijk, maar heeft dat niet gedaan. Hij heeft wethouder Schrijner laten weten dat hij definitief afziet van uitkoop.

Door deze ontwikkeling moet de gemeente het bestemmingsplan Plakse Weide herschrijven. Omdat de varkenshouder blijft boeren, valt het noordelijk deel van het plangebied namelijk binnen de geurcirkel van zijn bedrijf. Daar mag alleen gebouwd worden als het omgevingsplan wordt gewijzigd en de geurnorm voor Plakse Weide wordt versoepeld. Deze optie is niet aantrekkelijk voor de toekomstige bewoners. Zij zullen te maken krijgen met aanmerkelijke stankoverlast en met gezondheidsproblemen.

Het zuidoostelijk deel van het plangebied ligt tegen de zg. witte vlek. Zolang deze een agrarische bestemming houdt, kan in de spuitzone er omheen niet gebouwd worden.
Dit probleem zou kunnen worden opgelost door de witte vlek bij het plangebied te betrekken. Stichting Leefbaarheid 3Wijken pleit hier al jaren voor. De witte vlek ligt het meest gunstig: weinig last van stank en verkeerslawaai.

De projectontwikkelaar zal ondertussen ongetwijfeld nagaan of er, gelet op de geurcirkel en de spuitzone, nog sprake is van een positieve business case.

Vergelijkbare berichten