Duiven kiest voor onleefbare wijken

Duiven kiest voor onleefbare wijken

In Nederland overlijden jaarlijks 65 mensen door verkeerslawaai. Bij nog eens 750 mensen veroorzaakt verkeerslawaai hart- en vaatziekten, elk jaar weer. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil daarom het aantal slachtoffers verminderen. Het wil het advies van de Wereld Gezondheidsorganisatie, het RIVM en de GGD-en volgen en de geluidbelasting op woningen omlaag brengen naar…

Geen deal met varkenshouder

Geen deal met varkenshouder

“Definitief geen deal met varkenshouder”, zo luidt de kop van een lezenswaardig artikel in het Duivens Nieuwsblad van 28 mei jl.De varkenshouder kon tot 24 mei gebruik maken van een uitkoopregeling van het rijk, maar heeft dat niet gedaan. Hij heeft wethouder Schrijner laten weten dat hij definitief afziet van uitkoop. Door deze ontwikkeling moet…

Neemt Duiven geluidsoverlast wel serieus? 

Neemt Duiven geluidsoverlast wel serieus? 

Afgelopen week was er veel aandacht voor de gezondheidseffecten van geluidsoverlast door verkeer. De Gelderlander publiceerde een mooi overzichtsartikel. Zie: Duiven wil voor nieuwe wijken forse geluidsbelasting toestaan, maar bij hoeveel decibel treedt gezondheidsschade op? | Duiven | gelderlander.nl  De gemeente Duiven wil voor Plakse Weide een geluidbelasting toestaan tot 68 dB, terwijl 53 dB aanvaardbaar…

Tussentijdse resultaten variantenstudie

Tussentijdse resultaten variantenstudie

Gisteravond presenteerden de gemeente Duiven en het bureau Haskoning de tussentijdse resultaten van de Variantenstudie Verkeersoplossingen. Deze studie moet een oplossing bieden voor de knelpunten die in de omgeving van Rijksweg en Vergertlaan ontstaan ten gevolge van de geplande woningbouw en de doortrekking van de A15. Het blijkt dat doortrekking van de Heiliglandsestraat naar de…

“Ik vertrouw ze voor geen stuiver meer”

“Ik vertrouw ze voor geen stuiver meer”

Onder deze kop publiceert de Gelderlander vandaag een interview met Emiel Otten, de varkenshouder aan de Laarstraat die zijn bedrijf wil voortzetten, waardoor woningbouw op Plakse Weide onzeker is geworden. Otten vertelt in het interview zijn verhaal over de onderhandelingen met de projectontwikkelaar en de gemeente Duiven. Daarnaast grijpt hij terug op het verleden. Hij…

Uitstel Plakse Weide?

Uitstel Plakse Weide?

Het college van B&W heeft meermaals gesuggereerd dat de projectontwikkelaar een onherroepelijk en onvoorwaardelijk recht heeft op de levering van de gronden die nodig zijn voor woningbouw op Plakse Weide. Dit recht op levering blijkt niet te bestaan. De stichting Leefbaarheid 3Wijken trekt deze conclusie uit de leveringsovereenkomst tussen de projectontwikkelaar en de eigenaar van…

Bomen Tamboer gekapt

Bomen Tamboer gekapt

Ruim 10 jaar hebben bewoners aan de Tamboer zich ingezet om de gemeente duidelijk te maken dat de bomen in hun straat wel erg veel overlast geven. Het hele jaar door zorgen de bomen, die veel te groot zijn voor een woonwijk, voor ellende. De ene periode in de vorm van grote hoeveelheden stuifmeel (slecht…

Wijzigingen Plakse Weide

Wijzigingen Plakse Weide

In de Nota van beantwoording lezen we dat B&W twee opvallende wijzigingen voorstelt. 1) Aan de rand van de wijk krijgen de toekomstige bewoners te maken met een geluidbelasting van ongeveer 65 à 70 dB. Je zou hopen en verwachten dat B&W maatregelen voorstelt om het geluid terug te brengen tot 53 dB, zodat het…