Gemeente Duiven had op 11 november de bewoners van De Vergert uitgenodigd om de resultaten van fase 1 te bespreken. Er liggen nu 3 opties op tafel:

  • De huizen isoleren en voorzien van een warmtepomp;
  • Een waterstofnetwerk voor de wijk;
  • De huizen aansluiten op het warmtenet.

Er waren ongeveer 150 bewoners aanwezig. Verantwoordelijk wethouder Joyce Zwaga-Komen was er namens de gemeente, evenals projectleider Tim Kleingeld. Ook woningbouwvereniging Vivare was vertegenwoordigd.

Tijdens de bijeenkomst gaf Tim uitleg over de drie opties. Bij keuze voor een warmtenet zal worden gestreefd naar samenloop met de vernieuwing van de riolering, die voor 2030 op de rol staat. Het projectteam van Tim bestaat uit 3 werkgroepen (Techniek, Financiën en Communicatie) waarin gemeente en bewoners samen werken.

Bewoners, die niet aanwezig waren kunnen de leden van de werkgroep Communicatie benaderen of hun vraag stellen via menti.com met code 32-554101. De vragen, steun en bedenkingen van de bewoners zijn onderdeel van de afstemming met de gemeenteraad. Na een “go ”van de gemeenteraad volgt fase 2 (een keuze maken tussen de drie opties), fase 3 (het plannen van de uitvoering) en fase 4 (de uitvoering). Zie Warmtevisie De Vergert.

De vruchten van de bijeenkomst worden gebundeld in een Nieuwsbrief. Deze wordt in december verspreid onder de bewoners. De bijeenkomst was na een uur afgelopen en werd afgesloten met een lunch.

Vergelijkbare berichten