De Stichting Milieuvrienden Duiven maakt zich zorgen om de leefbaarheid van Duiven-Noord. In een brief aan de gemeenteraad wijst de stichting op toenemende verkeersstromen door de geplande woningbouw, onder andere op Plakse Weide, en de geplande ontwikkeling van verschillende bedrijventerreinen.

De milieuvrienden willen meer aandacht voor de effecten van deze plannen op het onderliggend wegennet, de veiligheid van het langzame verkeer en de leefbaarheid.

Concreet pleiten ze onder andere voor een betere ontsluiting van Duiven-Noord met het open kommengebied van het Duivense Broek. De belangrijkste route loopt nu via de kruising Oostsingel-Broekstraat (foto).

Een alternatieve route voor het langzame verkeer loopt over de Laarstraat. Probleem is de oversteek over de Oostsingel. Deze is zeer onveilig.
Bij wandelaars wordt deze route steeds populairder, mede in verband met het wandel- en natuurpark dat door de vrijwilligers van de Knotploeg is aangelegd. Voor fietsers vormt de route straks de verbinding tussen verschillende snelfietsroutes.
Daarom vragen de milieuvrienden aan de gemeenteraad om deze route voor het langzame verkeer nader uit te werken.

Vergelijkbare berichten