Op 11 november j.l. was er een bijeenkomst in de OGtent over de keuze tussen de verschillende opties om de Vergert aardgasvrij te maken. 3Wijken ontving een impressie van een wijkbewoner. Deze willen we u niet onthouden.

Voor de 124 aanwezige wijkbewoners scoort het warmtenet het hoogst. Goede tweede is de warmtepomp. Bij een uiteindelijke keuze tussen die twee speelt het financiële aspect een belangrijke rol. Denk hierbij aan de kosten van de aansluiting, eventuele subsidies, de mogelijkheid van een lening bij het Warmtefonds en de terugverdientijd.
Bij het warmtenet zijn de bewoners gebonden aan één leverancier (i.c. Vattenfall). Dat zien zij als een nadeel. En wat gebeurt er met de koppeling aan de aardgasprijs? Jammer genoeg is nog onbekend of de toekomstige Warmtewet antwoorden geeft op dit soort vragen.

Qua planning lijkt er een koppeling te zijn met de vernieuwing van de riolering in de wijk per 2030.

Na overstap op duurzame warmte kan er geen gebruik meer worden gemaakt van aardgas.

Voor de achtergrondinformatie:https://www.samen1nergie.nl/aardgasvrij-wonen/ .

Vergelijkbare berichten