In de Nota van beantwoording lezen we dat B&W twee opvallende wijzigingen voorstelt.

1) Aan de rand van de wijk krijgen de toekomstige bewoners te maken met een geluidbelasting van ongeveer 65 à 70 dB. Je zou hopen en verwachten dat B&W maatregelen voorstelt om het geluid terug te brengen tot 53 dB, zodat het plan, conform de gestelde voorwaarden, voldoet aan het vigerende gemeentelijk Geluidbeleid. Maar nee, in plaats daarvan wil B&W het geluidbeleid aanpassen en 68 dB toestaan. Deze wijziging heeft grote negatieve gevolgen voor de gezondheid van de bewoners. (De getallen zijn werkelijke waarden, zonder aftrek cf art 110g Wgh)

2) Het oostelijke deel van Plakse Weide krijgt te maken met stankoverlast. Omdat B&W kennelijk nog geen deal heeft kunnen sluiten met de varkenshouder, behoudt het hele oostelijke deel van het plangebied (voorlopig) de bestemming Agrarisch. Daar kunnen dus (voorlopig) geen woningen worden gebouwd. Zie kaartje.

Vergelijkbare berichten