Op 28 augustus hebben we met provincie Gelderland gesproken over ons Plan Verkeer(sveiligheid) & Geluid (factsheet). De provincie is bereid mee te denken over het plan en ziet parallellen met Wijchen. Deze gemeente neemt gefaseerd verkeers- en geluidsmaatregelen, gekoppeld aan de bouw van 1600 woningen.

Ons plan voldoet aan het streven om zoveel mogelijk het verkeer uit de kern van Duiven te weren. Het doortrekken van de Heiliglandsestraat en het beter benutten van de Westsingel scoren vanuit dit oogpunt beter dan het aanleggen van turborotondes binnen de bebouwde kom. De Westsingel kan ook bij een doorgetrokken A15 een aantrekkelijke route blijven door het kruispunt Westsingel/Rijksweg te optimaliseren en de Oost-West routes binnen de bebouwde kom te knijpen.

Ons plan voldoet aan de eis van de provincie om bij inbreidingslocaties, zoals Plakse Weide, te zorgen voor goede veilige fietsverbindingen met het station en met de snelfietscorridors.

De provincie geeft ons in overweging om het plan aan te vullen met een vrij liggend fietspad langs de Heiliglandsestaat. Daarvoor kan een subsidie van 60% worden aangevraagd bij de provincie. Daarnaast hebben we de effecten van het gericht toepassen van een maximum snelheid van 30 km/u besproken. Deze maatregel kan werken om wijken verkeersluw te maken en om in/uitgaand verkeer te geleiden. Inmiddels hebben wij onze factsheet over het Plan Verkeer(sveiligheid) & Geluid aangevuld met deze punten.

Leuk nieuwtje: de provincie gaat een netwerkanalyse voor de Liemers maken om de hoofdinfrastructuur te optimaliseren bij een doorgetrokken A15.

Vergelijkbare berichten