Afgelopen woensdag spraken wethouder Schrijner en de Stichting Leefbaarheid 3Wijken (eindelijk) over het plan dat de stichting heeft opgesteld om een vlotte doorstroming van het verkeer te waarborgen, de verkeersveiligheid te vergroten en de geluidsoverlast te verminderen, ook na de geplande woningbouw.

De wethouder bleek goed op de hoogte te zijn van het Plan Verkeer(sveiligheid) & Geluid. Het plan is gepubliceerd op de website van de stichting: Factsheet-Project-Verkeer-en-Geluid.pdf (3wijken.nl)

Het gesprek spitste zich toe op de volgende punten.

  • Doorstroming . Na de woningbouw wordt de capaciteit van de Vergertlaan overschreden. Er zal filevorming ontstaan bij de rotonde Vergertlaan/Rijksweg. Ook wordt het lastig om vanuit Lommerweide de Vergertlaan op te draaien. Door uitvoering van het plan van de stichting worden deze problemen voorkomen.
  • Verkeersveiligheid. De rotonde Vergertlaan/Rijksweg wordt na realisatie van woningbouw op Plakse Weide nog onveiliger voor fietsers. Daarnaast  ontstaan onveilige oversteken voor fietsers en voetgangers. Het plan doet voorstellen om de rotonde en de (toekomstige) oversteken over de Vergertlaan, de Rijksweg en de Oostsingel veilig te maken. Het plan behelst na overleg met de provincie ook een vrij liggend fietspad langs de Heiliglandsestraat.
  • Geluidsoverlast. Eigenlijk zouden langs de Vergertlaan 6 tot 9 meter hoge geluidsschermen moeten worden opgetrokken om de toekomstige bewoners van Plakse Weide te beschermen tegen geluidsoverlast. Door uitvoering van het plan kan dit worden voorkomen en zal ook de geluidbelasting op de randen van Lommerweide en Vergert-Oost sterk verminderen.
    De portee van het plan is: zo veel mogelijk verkeer over de Westsingel, doortrekken Heiliglandsestraat, doordacht ontsluiten Plakse Weide, aangevuld met gerichte maatregelen om de overdacht van geluid te beperken (o.a. gebruik van stil asfalt).
  • Stil asfalt. Stil asfalt moet volgens de stichting waar nodig worden toegepast en niet alleen worden vervangen als de gaten er in vallen, maar ook als de akoestische werking verloren is gegaan (en het asfalt dus niet meer stil is). Voor de gemeente is vooralsnog alleen het eerste criterium maatgevend.

Vergelijkbare berichten