Gisteravond presenteerden de gemeente Duiven en het bureau Haskoning de tussentijdse resultaten van de Variantenstudie Verkeersoplossingen. Deze studie moet een oplossing bieden voor de knelpunten die in de omgeving van Rijksweg en Vergertlaan ontstaan ten gevolge van de geplande woningbouw en de doortrekking van de A15.

Het blijkt dat doortrekking van de Heiliglandsestraat naar de Oostsingel goede resultaten oplevert. Het verkeer uit Groessen en de Nieuweling kan rechtstreeks via de Oostsingel naar de A12/A15 rijden en hoeft niet langer een omweg te maken via de Rijksweg en de Vergertlaan (zie ontwerptekening). Daardoor worden deze wegen minder belast. Belangrijk, omdat de capaciteit van deze wegen omstreeks 2030/2035 wordt overschreden en omdat het verkeer op deze wegen veel geluidsoverlast veroorzaakt.

De stichting Leefbaarheid 3Wijken is blij dat deze variant nu volop meedoet in de studie, maar is ook kritisch. Om voldoende effect te bereiken zal de ontsluiting van Plakse Weide geoptimaliseerd moeten worden, evenals de doorstroming op de Westsingel.

De toekomstige bewoners van Plakse Weide moeten naar de A12/A15 kunnen rijden zonder de Vergertlaan te belasten.

De Westsingel moet aantrekkelijker worden gemaakt voor auto’s. Anders zullen na doortrekking van de A15 minder auto’s’ voor deze route kiezen en zal het oost-west verkeer (dwars door het dorp) toenemen, zo wijzen berekeningen uit. De Westsingel is ingericht voor snelverkeer en voorzien van geluidsschermen en geluidswallen.

Vergelijkbare berichten