Gisteren viel bij de Stichting Leefbaarheid 3Wijken een dik pakket op de deurmat: een reactie op de zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Plakse Weide. Na ruim 7 maanden (sic!) is B&W tot een Nota van beantwoording gekomen.

De stichting gaat de nota bestuderen. Daarvoor heeft de stichting niet zo veel tijd als de gemeente zichzelf heeft gegund voor de reactie op de zienswijzen. Het weerwoord van de stichting moet namelijk al op 12 maart klaar zijn, want dan vindt een Ronde Tafel plaats over het bestemmingsplan.

Het ziet er op het eerste gezicht niet naar uit dat B&W de Stichting Leefbaarheid 3Wijken op de hoofdpunten tegemoet is gekomen. Dat betekent dat we op 12 maart de gemeenteraad zullen moeten overtuigen.

De gemeenteraad zal op 23 april een besluit nemen over het bestemmingsplan. Zo nodig zal de stichting om een voorlopige voorziening vragen. Via de rechter kan zo geprobeerd worden de nodige verbeteringen te bereiken op het gebied van verkeer, verkeersveiligheid en geluid. Zoals u weet is de stichting voorstander van woningbouw, mits voldoende maatregelen worden genomen om de leefbaarheid te waarborgen.

Vergelijkbare berichten