Afgelopen week was er veel aandacht voor de gezondheidseffecten van geluidsoverlast door verkeer. 
De Gelderlander publiceerde een mooi overzichtsartikel. Zie: Duiven wil voor nieuwe wijken forse geluidsbelasting toestaan, maar bij hoeveel decibel treedt gezondheidsschade op? | Duiven | gelderlander.nl 

De gemeente Duiven wil voor Plakse Weide een geluidbelasting toestaan tot 68 dB, terwijl 53 dB aanvaardbaar wordt geacht. Boven 53 dB treden gezondheidseffecten op, zoals slaapverstoring, stress en hart- en vaatziekten. Deze effecten zijn niet weg te poetsen, zeker niet bij een langdurige blootstelling boven 60 dB. Elk jaar overlijden in Nederland 65 mensen aan geluidsoverlast. 

Overheden gaan heel verschillend om met geluidsoverlast. Enerzijds lijkt, zoals gezegd, de gemeente het welzijn van de toekomstige bewoners van Plakse Weide niet zwaar mee te wegen bij haar besluitvorming. Anderzijds probeert de rijksoverheid bij de verbreding van de A12 netjes binnen de normen te blijven. 

De stichting Leefbaarheid 3Wijken zocht contact met Rijkswaterstaat en kreeg van deze dienst gedetailleerde informatie over het project en de gevolgen voor de wijk Lommerweide. Er komt een geluidsscherm bij het viaduct over de Broekstraat en er wordt over het hele traject tweelaags ZOAB toegepast. De stichting trekt hieruit de conclusie dat de geluidbelasting op Lommerweide daalt tot ca 50 dB. Zie de tijdlijn van project 7 op Projecten – 3Wijken.nl.

Vergelijkbare berichten