De gemeente Duiven heeft een nieuwe coalitie, bestaande uit Lokaal Alternatief, CDA en VVD.
Het gisteren gepubliceerde coalitieakkoord kent 3 centrale thema’s:

  • Doorpakken op woningbouw
  • Duurzaamheid
  • Herijken van het sociaal domein

Voor wat betreft woningbouw formuleert het akkoord een heldere ambitie: “Het is tijd om de woningbouw verder in beweging te zetten. Doorpakken is ons motto. We halen de plannen voor uitbreidings- en inbreidingslocaties van de plank en gaan ze realiseren. We stappen af van het fenomeen reservelocaties. Als het haalbaar is, plaatsen we zo snel mogelijk flexwoningen op de Biezenkampen.

De coalitiepartijen zeggen aandacht te schenken aan een goede leefomgeving in de nieuwe wijken, maar maken dat goede voornemen niet concreet. Van de thema’s die spelen, krijgt alleen verkeer (mobiliteit) enige aandacht. “We willen nieuwe wijken goed toegankelijk maken en voorkomen dat bestaande inwoners overlast ervaren van nieuwe wijken.” De drie partijen zeggen te willen verkennen wat nodig is “ten aanzien van mobiliteit in Duiven-Zuid, Groessen en Loo met het oog op (mogelijke) ontwikkelingen op het gebied van woningbouw, ook op de lange termijn.”
Daarmee blijft onduidelijk wat de drie partijen vinden van het Plan verkeer(sveiligheid) & Geluid van de Stichting Leefbaarheid 3Wijken en of ze oog hebben voor verkeer, verkeersveiligheid, geluidsoverlast en stankoverlast in de (toekomstige) wijken Lommerweide, Vergert-Oost en Plakse Weide.

Lees het hele coalitieakkoord hier.

Vergelijkbare berichten