Onder deze kop publiceert de Gelderlander vandaag een interview met Emiel Otten, de varkenshouder aan de Laarstraat die zijn bedrijf wil voortzetten, waardoor woningbouw op Plakse Weide onzeker is geworden.

Otten vertelt in het interview zijn verhaal over de onderhandelingen met de projectontwikkelaar en de gemeente Duiven.

Daarnaast grijpt hij terug op het verleden. Hij vertelt over een boete die hij destijds kreeg en over zijn plannen om de varkenshouderij uit te breiden tot een megastal van twee verdiepingen met 7000 varkens. Over dat verleden heeft de stichting een paar betrokken omwonenden gevraagd naar hun herinneringen.

“Otten bouwde omstreeks 2003 een nieuwe stal. Daarna begon de stankoverlast in Lommerweide en Vergert-Oost. Met de hulp van de Raad van State hebben we toen in het milieuspoor kunnen bereiken dat voor Lommerweide, Vergert-Oost en Plakse Weide de norm van 3 OUE/m3 ging gelden en dat Otten een luchtwasser moest aanbrengen in zijn nieuwe stal.
De vergunningsvoorwaarden werden echter lange tijd niet gehandhaafd. Pas in 2013 werd Otten een last onder dwangsom opgelegd. Kort daarna is de luchtwasser aangebracht en is de stankoverlast aanzienlijk verminderd.

Rond 2012 werd het bestemmingsplan Buitengebied herzien. We hadden over het ruimtelijk spoor goed contact met een uitstekende milieuambtenaar, die sinds 2016 niet meer voor Duiven werkzaam is, en met het toenmalige college (Zomerdijk, Verhoef/Nijland, Schols, Van Groningen). In het bestemmingsplan zijn uiteindelijk heldere beperkingen opgenomen ten aanzien van het bouwvlak en het aantal bouwlagen. Maximaal één bouwlaag werd toegestaan.

Vergelijkbare berichten