Provincie Gelderland hecht aan een passende vorm van participatie bij aanpassingen van de leefomgeving. Dat heeft zij laten weten in het kader van de wijziging van de provinciale omgevingsverordening. De provincie heeft haar visie op participatie vastgelegd in de Gelderse participatieaanpak. Daarin wordt ook aandacht besteed aan procedures waarbij de provincie geen initiatiefnemer is (en dus niet zelf een stuk opstelt en voor inspraak openstelt), maar bijvoorbeeld een gemeente. De provincie vraagt van de gemeenten niet alleen een passende vorm van participatie te kiezen, maar de gekozen participatievorm ook op een serieuze wijze uit te voeren.

Ook het rijk probeert gemeenten te bewegen tot verbetering. Er ligt inmiddels een wetsontwerp “Versterking participatie op decentraal niveau”. Als dit wetsontwerp wordt aangenomen, wordt de gemeente verplicht om de inspraakverordening uit te breiden met een regeling voor participatie en voor hun eigen procedures invulling te geven aan participatie.

Vergelijkbare berichten