In Nederland overlijden jaarlijks 65 mensen door verkeerslawaai. Bij nog eens 750 mensen veroorzaakt verkeerslawaai hart- en vaatziekten, elk jaar weer.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil daarom het aantal slachtoffers verminderen. Het wil het advies van de Wereld Gezondheidsorganisatie, het RIVM en de GGD-en volgen en de geluidbelasting op woningen omlaag brengen naar maximaal 53 dB, de veilige bovengrens. Echter dat gaat niet zomaar. Er is veel geld en tijd nodig om de lawaaierige situaties in Nederland te saneren.

De gemeente Duiven roeit de andere kant op, tegen de stroom in. Het Duivens geluidbeleid hanteerde de afgelopen jaren een bovengrens van 53 dB voor woonwijken. Echter, de gemeenteraad heeft in haar vergadering van 28 mei besloten voor de nieuwe wijken Plakse Weide, Ploen-Noord en Biezenkampen een geluidbelasting toe te staan van maximaal 68 – 70 dB. [NB: elke 3 dB erbij betekent een verdubbeling van het geluid!] De raad gaat daarmee dwars in tegen alle adviezen van professionals en negeert Duivense belangengroepen, zoals Milieuvrienden Duiven en de Stichting Leefbaarheid 3Wijken. Lichtpuntje en teken aan de wand: alle oppositiepartijen stemden tegen.

Het nieuwe beleid van Duiven leidt niet tot minder, maar tot meer slachtoffers. Het leidt tot leerachterstanden bij kinderen. Duiven kiest voor onleefbare wijken, die op termijn ten koste van veel geld gesaneerd moeten worden.
Toekomstige bewoners van de nieuwe wijken zullen ramen en deuren gesloten moeten houden. Ze kunnen op een mooie zomers dag niet lekker in de tuin zitten.

De stichting 3Wijken pleit voor het ontwikkelen van leefbare wijken. Dat kan! Ook in Duiven. Gewoon doen wat andere gemeenten doen: verkeer zo veel mogelijk afwikkelen buiten de kern om, wegen zo inrichten dat de maximumsnelheid niet makkelijk kan worden overschreden, bouwen met voldoende afstand tot de hoofdwegen, stil asfalt, hier en daar een geluidsscherm, etc.

Vergelijkbare berichten