Eind 2023 hebben de gemeente en de projectontwikkelaar afspraken gemaakt in een zg. anterieure overeenkomst. Zie ons nieuwsbericht van 6 november 2023. Inmiddels is deze overeenkomst deels openbaar gemaakt. Daarin is de planning opgenomen voor de rest van het proces, tot en met de realisatie van fase1 van het project. Volgens de planning wordt het bestemmingsplan eind februari 2024 vastgesteld. Zie: Planning Plakse Weide Duiven.


Opvallende punten van de overeenkomst:

 • De partijen hebben geen afspraken gemaakt om de overlast tijdens de bouw te beperken.
  Partijen hadden omwonenden toegezegd daartoe een plan op te stellen
  .
 • Er is ter plaatse van de kruising Vergertlaan/Rijksweg wel ruimte gereserveerd voor een
  ongelijkvloerse kruising voor fietsers, maar niet voor een turborotonde
  .
 • Het openbaar gebied op Plakse Weide is inmiddels ingevuld.
  Zie: Kaart openbaar gebied Plakse Weide.

Vergelijkbare berichten