De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden heeft op 14 november 2022 een brief geschreven aan het college van B&W van Duiven. In de brief adviseert de VGGM o.a. om:

  • Twee ontsluitingen te maken voor Plakse Weide, aan verschillend zijden van het plan.
  • De geluidsbelasting op woningen aan de rand van Plakse Weide, Lommerweide en Vergert-Oost onder 50 dB te houden.
  • Niet te bouwen binnen de geurcontour van 2 OU/m3.

De VGGM hanteert dus strengere normen dan waar wij voor pleiten!

Vergelijkbare berichten