Gisteravond aan het begin van de raadsvergadering heeft wethouder van Dam haar ontslag aangeboden. Ze schrijft deze week haar ontslagbrief. Eerder die dag had ze het college van B&W in kennis gesteld van haar voornemen. Daarmee stapt DOED uit de coalitie.

Volgens de Gelderlander ondervindt van Dam te weinig vertrouwen van het CDA en Lokaal Alternatief, de twee partijen waarmee DOED de coalitie vormde. CDA en Lokaal Alternatief menen dat van Dam haar taak onvoldoende voortvarend uitvoert. Daarbij gaat het met name om het woningbouwbeleid van de wethouder. Voor 2023 moet Duiven 900 nieuwe woningen bouwen, een kleine 300 daarvan op de Plakse Weide. Zie verder: Crisis in Duiven: DOED treedt uit de coalitie en DOED-wethouder Van Dam treedt af | Duiven | gelderlander.nl

Lokaal Alternatief en CDA gaan nu proberen andere partijen bereid te vinden om een nieuwe coalitie te vormen. Ondertussen loopt de woningbouw in Duiven verdere vertraging op, evenals de projecten (aanleg wegen, beperken geluidshinder), die volgens de stichting 3Wijken parallel aan de woningbouw moeten worden uitgevoerd.

Vergelijkbare berichten