De website van de stichting (3Wijken.nl) is vandaag live gegaan! Blader eens door de verschillende pagina’s en lees bv de zienswijze op het Ontwerpbestemmingsplan, die wij hebben ingediend bij de gemeente.

Wij zijn voorstander van woningbouw op Plakse Weide, maar niet ten koste van alles. De wijk moet leefbaar worden en de omliggende wijken, Lommerweide en Vergert-Oost moeten leefbaar blijven. Daarom vindt de stichting het noodzakelijk dat, simultaan aan het bestemmingsplan Plakse Weide, o.a. een Plan Verkeer(sveiligheid) & Geluid wordt uitgevoerd. De opzet en werking van dit plan zijn in de zienswijze uiteengezet. De stichting is graag bereid met de gemeente van gedachten te wisselen over dit plan en de samenloop met het bestemmingsplan.

Zonder aanvullende maatregelen worden de wijken onveilig en ongezond. Dat heeft ook de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden duidelijk aangegeven in haar brief van 14 november 2022 aan het college.

Vergelijkbare berichten