De gemeente Duiven nodigt u uit voor een info-avond over verkeersoplossingen.

“Hoe kan het verkeer goed en veilig doorstromen als er veel woningen bij komen? De gemeente Duiven gaat verschillende oplossingen onderzoeken. Hoe? Dat vertellen we graag op donderdag 11 januari 2024 tijdens een informatieavond. U bent van harte welkom om 19.00 uur in De Stek aan de Rijksweg 53 in Duiven. De gemeente Duiven heeft drie grote woningbouwlocaties op het oog. De locaties Plakse Weide, Ploen Noord en de Biezenkampen. Daarnaast hebben we te maken met inbreidingslocaties voor extra woningen, uitbreiding van bedrijventerreinen en de invloed van het doortrekken van de A15 en het verbreden van de A12.”

De gemeente wil verschillende oplossingsvarianten onderzoeken. Als vervolg op de door de bewonersgroepen Lommerweide en Vergert-Oost geïnitieerde Netwerkanalyse.

Helaas blijkt uit de uitnodiging dat de gemeente nog steeds geen expliciete aandacht heeft voor geluidsoverlast, veiligheid van fietsers en een tijdige realisatie. De stichting Leefbaarheid 3Wijken pleit voor parallelle sporen.  De aanpassing van het wegennet moet gelijk oplopen met de woningbouw, zowel voor wat betreft de planning als de uitvoering.

U kunt zich aanmelden door voor 8 januari een mail te sturen naar Projecten@1stroom.nl

Vergelijkbare berichten