De Stichting Leefbaarheid 3Wijken heeft dinsdagavond tijdens de Politieke Avond over het bestemmingsplan Plakse Weide een laatste oproep gedaan aan de gemeenteraad.

De korte versie van onze oproep luidt:

  1. Vraag B&W om proportionele verkeers- en geluidsmaatregelen te nemen: verlenging van de Heiliglandsestraat met 150 meter, kleine aanpassingen aan de inrichting van een paar wegen, stil asfalt en een geluidsscherm hier en daar;
  2. Ga niet akkoord met het wijzigen van het geluidbeleid;
  3. Houd woningbouw binnen de huidige 3 OUE/m3 geurcirkel tegen, zolang er een milieuvergunning rust op Laarstraat 20. Houd vast aan de geurnormen.

Tijdens de avond leken de negatieve gevolgen van het nu voorliggende bestemmingsplan toch nog niet door te dringen tot de raadsleden:

  1. Het verkeer op de rotonde Vergertlaan-Rijksweg loopt vast;
  2. De rotonde en de oversteken op de Rijksweg, Vergertlaan en N810 worden erg gevaarlijk voor fietsers en voetgangers;
  3. Ernstige geluidsoverlast (65-70 dB) voor bewoners aan de rand van Plakse Weide en Lommerweide;
  4. Ernstige stankoverlast voor een paar honderd bewoners van Plakse Weide.

De GGD had B&W eerder geadviseerd om geluid te beperken tot 50 dB en om geur te beperken tot 2 OUE/m3. De GGD acht maatregelen noodzakelijk om gezondheidsschade (hart- en vaatziekten, luchtwegaandoeningen en infectieziekten) te voorkomen.

Vergelijkbare berichten