Lommerweide

Lommerweide

Lommerweide is een grote planmatige uitbreidingswijk die in de jaren 90 is gebouwd. De wijk is gelegen ten noordoosten van het centrum.

De wijk wordt aan de noordzijde begrensd door een geluidswal die tegen de N810 aan ligt. Aan de oostzijde vormt de Vergertlaan en het achterliggende buitengebied de begrenzing. Aan de zuid- en westzijde is de begrenzing de lintbebouwing van de Ploenstraat en Lombokstraat en voor een klein deel de Rijksweg.

Bepalend voor de hoofdopzet van Lommerweide is de licht waaiervormige structuur. De bebouwing vormt over het algemeen open en half gesloten bouwblokken met strakke rooilijnen. Het openbaar groen is vooral te vinden als parkzone centraal in de wijk. Aan de noordoost- en oostzijde ligt een markante waterpartij aan de rand van de wijk.

Lommerweide heeft een ringvormige hoofdontsluiting
(Schapenweide/Tamboer) die op zijn beurt ontsloten is op de Rijksweg en de Vergertlaan. Voor fietsers en voetgangers zijn er goede verbindingen richting het centrum van Duiven via de Ploenstraat en Woerdstraat.

De woningen zijn in de regel met de voorzijde georiënteerd op de weg of op het openbaar groen. Aan de Fanfare zijn de woningen georiënteerd op de Vergertlaan en zichtbaar vanuit het omliggende landschap. In het noordwesten en noordoosten liggen de woningen met de achtertuin richting het landschap.

De bebouwing bestaat uit laagbouw (rijenwoningen, 2- onder-1-kappers en vrijstaande woningen) met uitzondering van een appartementencomplex (4 lagen) centraal in de wijk. De vrijstaande woningen liggen met name aan de randen van de wijk. De architectuur van de bebouwing is divers en vaak per blok of straat verschillend. Er is veel variatie in kapvorm en materiaalgebruik. Wel zijn overwegend lichte bakstenen toegepast in de kleuren grijs, geel en rood en dakpannen in de kleuren antraciet, rood of heide. Geparkeerd wordt meestal op parkeerstroken langs de straat. Bij de vrijstaande en twee-onder-één-kapwoningen wordt geparkeerd op eigen erf. De wijk bestaat uit circa 700 woningen.

(Bron: Beeld van Duiven (gemeente Duiven, december 2012))

Lommerweide heeft een actieve bewonersgroep met een vijftal trekkers. In alfabetische volgorde: Joop van Ankum, Wilma Huisman, Sjors van de Kamer, Ziad Koudsi en Erik Sanders. U kunt (een van) de trekkers bereiken door het contactformulier in te vullen.

Ontsluiting Lommerweide via Fanfare
Zicht op Lommerweide vanaf Rijksweg
De Vaandeldrager in Lommerweide

heeft u een vraag?

Neem gerust contact op